zodolesík.cz

Přejít na obsah
Zemědělské obchodní družstvo
Olešník


Jednotné zemědělské družstvo Vltavan se sídlem v Olešníku bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 30.12.1975 v důsledku sloučení jednotných zemědělských družstev v Olešníku a Purkarci, jejichž dosavadní činnost sloučením zanikla. Jejich sloučení a ustavení nového družstva bylo schváleno usnesením rady ONV v Čes. Budějovicích ze dne 14.6.1976.
V roce 1991 se zněnil název na  Zemědělské družstvo Vltavan se sídlem v Olešníku . V roce 1993 získalo družstvo současný název Zemědělské obchodní družstvo Olešník.

Živočišná výroba
Rostlinná výroba
Bioplynová stanice
Kontakty a ostatní informace ......
Email: info@zodolesnik.cz
ZOD Olešník © 2022
Návrat na obsah