Bioplynová stanice - zodolesík.cz

Přejít na obsah
Bioplynová stanice Olešník
 
Bioplynová stanice Olešník byla uvedena do provozu na jaře roku 2011. Zařízení je o celkovém výkonu 703 kWh elektrického výkonu a 737 kWh tepelného výkonu. Zvolená technologie je uzpůsobena dostupným vstupním surovinám.
Pro denní příjem cca 27,4 tun slamnaté mrvy slouží tzv. vertikální mixér o objemu 80 m3 se třemi rotačními noži uvnitř, které zajišťují rovnoměrné dávkování substrátu na dopravníky. Kukuřičná siláž a travní senáž jsou dávkovány zvlášť do zásobního bunkru, odkud jsou za pomoci technologie posuvného dna dopravovány na soustavu dopravníků, které ústí do tzv. směšovacího zásobníku.
Směšovací zásobník se nachází v technické budově a zde dochází k přípravě substrátu před vstupem do fermentoru. Díky dobře zvolené technologii dochází k zachycení možných nečistot ze vstupních substrátů. Fermentor o užitném objemu 4.510 m3 je vybaven integrovaným plynojemem a 4 ks výkonných míchadel – kompletní technologické řešení, včetně betonových obvodových panelů, ze kterých je nádrž, je dodávkou firmy EnviTec Biogas. Fermentační zbytek je skladován v jímce o objemu 6.360 m3.
 Elektrická energie slouží pro vlastní potřebu zemědělského areálu v Olešníku a nespotřebovávaná energie je prodávána do sítě. Teplo je využíváno v rámci areálu na vytápění kanceláří, administrativní budovy, dílen, sociálních zařízení. Družstvo investovalo do sušárny v posklizňové lince – kdy odpadní teplo z bioplynové stanice je využíváno na dosoušení obilovin. Také je vypracován projekt na vytápění a ohřev TUV v obci Olešník (především obecní budovy, obchod, restaurace i občanské budovy). V neposlední řadě by bylo možné zbytkové teplo pouštět i do obecní plovárny, čímž by se velice prodloužila doba možného využívání tohoto zařízení.
Email: info@zodolesnik.cz
ZOD Olešník © 2022
Návrat na obsah