Rostlinná výroba - zodolesík.cz

Přejít na obsah
Rostlinná výroba:
 
Zemědělské obchodní družstvo Olešník hospodaří na výměře 1468 ha. 1200 ha tvoří orná půda a 268 ha se dělí mezi louky a pastviny.

Pěstované plodiny v podniku jsou využity pro krmné účely a zbytek se využívá pro další obchodování. Na našich pozemcích se pěstuje: pšenice ozimá, ječmen ozimý, kukuřice setá, hrách, oves, tritikale ozimé, řepka ozimá, jetel, jílek mnohokvětý a lusko-obilná směska. Využívání vlastních hnojiv (hnůj, digestát a separát) nám dává možnost kvalitně nahnojit pěstované plodiny a komplexně využívat obsažené živiny (N, P, K, a mikroprvky). Tím pádem jsme snížili vstup minerálního hnojiva, což nám snížilo náklady na nakoupená hnojiva a ušetřené prostředky využíváme v modernizaci podniku.Plodiny, které jsou náchylné k erozi se snažíme pěstovat půdoochrannými technologiemi. V našem případě se jedná zejména o kukuřici, kterou se snažíme pěstovat technologií strip-till (pásové zpracování půdy) viz foto. Jedná se o technologii, kterou se zpracovává pouze potřebný pás. Ve vyhotoveném pásu je uloženo hnojivo a další operací se do připraveného pásu vysévá kukuřice. Pomocí této technologie se eliminuje eroze na minimum nebo úplně odbourává na pozemku s pěstovanou kukuřicí. S touto technologií je potřeba pěstovat meziplodiny, do kterých se právě zmiňovaná technologie praktikuje. S touto technologií se budeme do budoucna zabývat více a zavádět do našeho systému hospodaření. Pěstováním meziplodin se zlepšuje struktura půdy a zvyšuje se jejich sorpční komplex, který je schopen pojmout více vody a lépe se vyrovnávat s přicházejícími přísušky.
Email: info@zodolesnik.cz
ZOD Olešník © 2022
Návrat na obsah