Živočišná výroba - zodolesík.cz

Přejít na obsah
Živočišná výroba:
V živočišné výrobě se družstvo zabývá hlavně výkrmem jatečných býků a jalovic. Výroba je rozdělena do třech středisek (Olešník, Chlumec a Purkarec). V Olešníku se nachází býkárna a odchovna mladého dobytka. Na středisku v Chlumci jsou odchovávány jalovice a krávy bez tržní produkce mléka. Třetí středisko v Purkarci je připraveno na odchov mladého dobytka, kde je spojeno s výběhem na navazujících pastvinách. Na těchto pastvinách se protočí zhruba 60 ks krav s telaty. Krmivo pro živočišnou výrobu si podnik zajištuje sám ve své míchárně krmných směsí v Olešníku. Vytvořený hnůj na všech provozech se dostává na všechny pozemky, kde se pěstují polní plodiny.
Email: info@zodolesnik.cz
ZOD Olešník © 2022
Návrat na obsah